روفرشی یزد افشین موجب افزایش سطح اشتغال در کشور هند شد

پود این روفرشی یزد افشین به همین ترتیب در سمت راست و چپ ایجاد می شود، اما در پشت منفی به نظر می رسد (به عنوان مثال یک الگوی قرمز در پس زمینه آبی در سمت جلو به عنوان یک الگوی آبی روی پس زمینه قرمز در پشت ظاهر می شود).

روفرشی یزد افشین  های مخمل دار یا پرزهای بریده نشده ای دارند که نوک های کوچک و بسته را تشکیل می دهد ( روفرشی یزد افشین  های بروکسل ) یا پرزهای بریده شده ای که سطحی مخملی را تشکیل می دهد (قالیچه های مخملی، تورنای، ویلتون، اکسمینستر). در اصل ساخت آن مخملی و مخملی است.

این طرح معمولاً با دستگاه ژاکارد تولید می‌شود و بسته به اینکه دارای رنگ‌های بیشتر یا کمتری باشد، در هر نی بین دو نخ زمینی کتان، نخ‌های پرز بیشتر یا کمتری کشیده می‌شود و روفرشی یزد افشین ‌ها به‌صورت سه، چهار، پنج و غیره متمایز می‌شوند. گروه های کر یا قطعات.

روفرشی

تزیینات روفرشی یزد افشین  ها یا به تقلید از رسوم شرقی (به ویژه در روفرشی یزد افشین  های ژاکارد) می باشد یا کل محوطه را با گل، حیوانات، معماری و غیره می پوشاند (به ویژه در روفرشی یزد افشین  های چاپی). اصل اول به عنوان یکی از اصول زیبایی شناختی مناسب برای روفرشی یزد افشین ، روز به روز محبوب تر شده است، به طوری که در آلمان، انگلستان و اتریش طبیعت گرایی فقط بر کالاهای ارزان غالب است.

از سوی دیگر، در فرانسه ، طراحی طبیعت گرایانه در عجیب ترین شکل ها همچنان غالب است. در حال حاضر انواع روفرشی یزد افشین  های شرقی در انگلستان، اتریش و آلمان تکثیر می شوند.

در آلمان که قبلاً بیشتر روفرشی یزد افشین  های زنجیره ای بودروفرشی یزد افشین  هایی به سبک بروکسل و اکسمینستر تحویل داده است. روفرشی یزد افشین ‌های ارزان‌تری را می‌توان با چاپ طرح، یا با چاپ قطعه بافته شده یا با اعمال طرح روی تار پرز قبل از پردازش، ساخت.